Andre behandlingstilbud

  • Pelsklipp
  • Allergiutredning med immunoterapi
  • Vektreduksjonsprogram
  • Gassnarkose
  • Laboratorieundersøkelser
  • Kloklipp