Vaksinering hund

Vi er heldige som har et relativt lavt smittepress i Norge på grunn av gode vaksineprogrammer. Men fordi fler og fler tar med seg hunden sin på utenlandstur, og det blir mer og mer vanlig å importere hunder fra utlandet – både fra seriøse oppdrettere og via såkalt hundesmugling – kan våre hunder bli utsatt for sykdommer vi ikke har sett så mye av tidligere i Norge.

Seniorhunden

Man sier at hunder regnes som seniorer fra fylte 7 år, men det må sees i sammenheng med rase. Små hunder lever gjerne lengre enn store og man vil ofte oppfatte en stor hund som gammel før en hund av liten rase.

Huggorm og våre kjæledyr

Når solen titter fram på våren, våkner også vår eneste giftige slangeart opp fra vinterdvale. Da jakter den på smågnagere eller den soler seg og nyter skogens ro, før den plutselig får en nysgjerrig og ivrig hundenese opp i ansiktet. Huggormen hugger da i selvforsvar og treffer gjerne nese/snuteparti eller frambein.

Nå er flåtten her!

Det er vår, og både mennesker, hunder og katter trekker ut i naturen. Det samme gjør flåtten. Flått oppholder seg i gress, kratt, lyng og busker hvor den venter på at det kommer forbi et vertsdyr den kan sette seg på. Både hunder og katter er fine vertsdyr for en sulten flått.