Seniorhunden

Man sier at hunder regnes som seniorer fra fylte 7 år, men det må sees i sammenheng med rase. Små hunder lever gjerne lengre enn store og man vil ofte oppfatte en stor hund som gammel før en hund av liten rase.

MenneskeårLiten hund
Opp til ca. 20 kg.
Medium hund
Ca. 21–40 kg.
Stor hund
Over 40 kg.
2 mnd.2 år2 år2 år
4 mnd.6 år6 år6 år
6 mnd.10 år10 år10 år
8 mnd.12 år12 år12 år
10 mnd.14 år14 år14 år
1 år16 år16år16 år
1,5 år20 år20 år20 år
2 år24 år24 år24 år
3 år29 år30 år31 år
4 år34 år36 år38 år
5 år39 år42 år45 år (senior)
6 år44 år48 år (senior)52 år
7 år49 år (senior)54 år59 år
8 år54 år60 år66 år
9 år59 år66 år73 år
10 år64 år72 år80 år
11 år69 år78 år87 år
12 år74 år84 år94 år
13 år79 år90 år101 år
14 år84 år96 år108 år

Det er vanlig at eldre hunder blir stivere og får vondt i kroppen. Kanskje vegrer de seg når de skal hoppe inn i bilen eller opp i sofaen, eller reiser seg saktere opp etter hvile. De kan bli mindre aktive på tur og generelt i hverdagen. Dette blir en ond sirkel fordi riktig mengde mosjon er viktig for å opprettholde muskelmasse og unngå overvekt som fører til mer smerte i vonde ledd. Noen kan også bli irritable eller trekke seg unna. Dette kan være tegn på kroniske smerter på samme måte som nedsatt aktivitet.

I tillegg til nok mosjon er riktig fôring og vekt viktig. De bør få et fôr som er tilpasset eldre hunder, dette er fôr som har færre kalorier som gjør det enklere å holde vekten og de er ofte tilsatt ingredienser som er bra for blant annet ledd.

Eldre hunder har ofte mer tannstein enn yngre. Mye tannstein fører til betennelse i tannkjøttet samt skade på tennene og beinvevet rundt. Dette fører til smerte og dannelse av dype lommer rundt røttene og tilslutt tap av tenner. I tannsteinen er det også gode vekstvilkår for bakterier som blir en ekstra belastning for immunsystemet.

Nedsatt hørsel og syn er ikke uvanlig og noen hunder kan bli engstelige av dette. De kan varsle oftere og bli mer usikre i møte med nye ting. Dersom hunden ikke lenger kommer på innkalling eller ikke reagerer på lyder som de tidligere har gjort kan det være tegn på nedsatt hørsel. Da er det også viktig å utelukke andre årsaker enn alder, som for eksempel mye voks i ørene.

Det er anbefalt å ta regelmessige helsesjekker av seniorhunden en gang i året. Ved en seniorsjekk blir hele hunden undersøkt, og det bør tas blodprøve og urinprøve. På den måten kan sykdommer oppdages tidlig slik at man kan sette inn tiltak for å bremse dem.

Vanlige problemer hos eldre hunder er:

  • Nyreproblemer
  • Leverproblemer
  • Diabetes
  • Artroser (forkalkning i ledd)
  • Kreft
  • Livmorbetennelse (tisper)
  • Forstørret prostata (hannhunder)
  • Lavt stoffskifte

Riktig fôr til din hund finner du i butikken hos oss.
For å bestille helsesjekk av din hund, kan du ringe oss på telefon 62 81 18 00