Vaksinering hund

Vi er heldige som har et relativt lavt smittepress i Norge på grunn av gode vaksineprogrammer. Men fordi fler og fler tar med seg hunden sin på utenlandstur, og det blir mer og mer vanlig å importere hunder fra utlandet – både fra seriøse oppdrettere og via såkalt hundesmugling – kan våre hunder bli utsatt for sykdommer vi ikke har sett så mye av tidligere i Norge.

De fleste tisper i Norge er godt vaksinerte, noe som gjør at valpene får god beskyttelse via mors råmelk som er full av antistoffer. Disse antistoffene gir valpene beskyttelse de første leveukene, men de blokkerer også en vaksine. Nivået av antistoffer faller normalt rundt 10–12 ukers alder. Det betyr at dersom valpen fortsatt har høye nivåer av antistoffer i blodet når 12-ukersvaksinen settes, vil ikke valpen få god nok beskyttelse av vaksinen. For å fange opp disse individene er det derfor anbefalt å sette en vaksine til ved 16 uker. For de valpene der antistoffene faller tidlig, eller mors råmelk har hatt dårlig kvalitet, er det viktig å få vaksine ved 8 og 12 ukers alder for å være beskyttet. Det er derfor anbefalt å vaksinere valper ved 8, 12 og 16 ukers alder, deretter vært 3. år for valpesyke, parvo og hepatitt, og årlig for kennelhoste.

Parvovirus er svært smittsomt og smitter både via direkte og indirekte kontakt med oppkast eller diaré fra et smittet individ. Viruset overlever lenge i miljøet. Vanlige symptomer er oppkast og diare, ofte blodig, høy feber og sterkt redusert allmenntilstand. Hos uvaksinerte individer er dødeligheten høy. Vaksine gir god beskyttelse.

Valpesyke er også forårsaket av et virus, og det kan overleve i flere uker i miljøet ved gunstige forhold. Det kan smitte hunder, store kattedyr, seler og ildre. Smitte skjer ved direkte kontakt med et smittet individ, eller eksponering for viruspartikler i miljøet. Syke dyr utvikler oftest en alvorlig lungebetennelse med høy feber. Det er også vanlig at de har mye verk i øynene. Drektige tisper aborterer, eller føder svake individer. Nevrologiske symptomer er ikke uvanlig og kan gi senskader hos individer som overlever. Oppkast og diare kan også forekomme. Unge valper kan i tillegg få smertefulle skader på tennene. Vaksine gir god beskyttelse.

Hepatitt er en smittsom leverbetennelse hos hund, forårsaket av et virus som overlever lenge i miljøet. Viruset skilles ut i kroppsvæsker som urin hos smittede individer. Valper blir som regel hardest rammet, men individer i alle aldre kan bli syke. Noen individer viser få symptomer eller kun lette luftsveissymptomer. Hos andre kan sykdommen ramme hardt med et raskt dødelig forløp. Hos disse er det vanlig med diaré, dårlig allmenntilstand og buksmerter. Slimhinnene kan være bleke eller gule, i tillegg til blødninger og hevelser på kroppen. Drektige tisper kan føde dødfødte valper uten å vise andre symptomer. Vi vaksinerer mot hepatitt ved 12 og 16 uker, samt ved 1 års alder og hvert 3. år etter det.

Kennelhoste er en samlebetegnelse på forskjellige agens som gir øvre luftveissymptomer hos hund. De vanligste agensene er hundens parainfluensa type 2 og hundens respiratoriske coronavirus. I tillegg kan bakterien Bordetella bronchiseptica gi problemer. Kennelhoste er svært smittsomt, og smitter via direkte kontakt og via dråpesmitte. Smittestoffene kan overleve i kortere tid i miljøet, og kan på den måten også smitte indirekte. Det tar vanligvis 4–10 dager fra en hund blir smittet til den selv viser symptomer, og kan i denne perioden smitte andre uten selv å vise symptomer. Det starter ofte akutt med hoste som er verre når hunden er i aktivitet. De hoster ofte helt til de brekker seg. De kan få feber og redusert allmenntilstand, men ofte er de i god form bortsett fra hosten. Kennelhoste krever vanligvis ingen behandling og går over av seg selv etter 7–10 dager, men det kan ta opptil 3 uker – spesielt hos uvaksinerte individer. I noen tilfeller kan det oppstå en sekundær bakterieinfeksjon som kan gi lungebetennelse som krever behandling med antibiotika. Hunder som har gått gjennom en infeksjon blir ikke immune, og kan smittes igjen senere. Det må derfor vaksineres mot kennelhoste hvert år.

Vi anbefaler en årlig vaksinering av alle hunder. For å sjekke at hunden din har de vaksinene den trenger, eller for timebestilling for vaksinering, ring Glåmdal Dyreklinikk på 62 81 18 00, eller send en timeforespørsel her.