Chip-merking

I dag brukes nesten utelukkende mikrochip som merking. Det er en liten databrikke på størrelse med et riskorn som veterinæren injiserer under huden på venstre side av halsen. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt og kan sammenlignes med å få en vaksine.

Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har en rekke redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere.

ID-merking sikrer at eier kan oppspores. Hvert år kommer et ukjent antall hunder bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir borte under jakt eller turer, mens noen blir stjålet. De fleste bortkomne hunder blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede hunder blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er bedre å vite at hunden er død enn å leve i det uvisse.

I forbindelse med utenlandsreiser for hunder og katter er det obligatorisk med id-merking med mikrochip. Det samme gjelder ved HD-fotografering av hunder.