Kirurgi

Hos oss utfører vi de fleste bløtvevsoperasjoner. Dette kan være planlagte rutineoperasjoner som sterilisering, kastrering, fjerning av svulster osv, eller akutte operasjoner som bittsår, kuttsår, livmorsinfeksjoner, fremmedlegemer i tarm osv. Kirurgi i ben og ledd henviser vi til spesialister i benkirurgi.

Operasjonspasientene leveres fastende fra morgenen av slik at de kan opereres på formiddagen. Vi overvåker dem til de har våknet fra narkosen og er stabile nok til å sendes hjem, ofte utpå ettermiddagen.