Røntgenundersøkelse inkl. HD/AD

Undersøkelsen er helt smertefri for pasienten, men i visse tilfeller må vi gi beroligende for å få optimal bildekvalitet. I noen tilfeller benyttes kontrastmidler for å gi ytterligere informasjon.

Vi benytter røntgen ved en rekke tilstander, f.eks. ved benbrudd, leddskader, prolapser, forkalkninger, svulster i indre organer og ved påvisning av urinstein og fremmedlegemer i tarmen. Røntgen er også egnet til å påvise drektighet og til presist å telle antall fostre dersom undersøkelsen utføres de siste 2 ukene av drektighetstiden.

Røntgen brukes også for å påvise arvelige lidelser (Spondylose, hofteleleddsdysplasi HD, albueleddsarthrose AA).

Røntgen benyttes også i forbindelse med sykdom og skader i tenner og tannrøtter.

Glåmdal Dyreklinikk har et nytt moderne digitalt hovedrøntgensystem, og i tillegg et nytt, digitalt tannrøntgenapparat.

Vi foretar rutinemessig røntgen av hofter (HD) og albuer (AA) i forbindelse med Norsk Kennelklubbs avlsarbeide. De fleste raser røntges etter fylte 12 måneder, bortsett fra følgende raser som må være 18 måneder:

 • Bordeaux Dogge
 • Bullmastiff
 • Engelsk Mastiff
 • Grand Danois
 • Landseer
 • Leonberger
 • Maremma
 • Napolitansk Mastiff
 • New Foundlandshund
 • Pyreneerhund
 • Sankt Bernhardshund