Vaksine katt

For å forsikre oss om at katten din er frisk, og for å tidlig oppdage eller forebygge sykdommer, foretar vi alltid en grundig undersøkelse av dyret før vaksinering.

Vi anbefaler en årlig vaksinering av alle katter.

De sykdommene vi vaksinerer mot er kattepest (parvovirus) og katteinfluensa (calicivurus og herpesvirus). Der smittepresset er spesielt stort (utstillinger/katterier) kan man også vurdere å vaksinere mot chlamydia (luftveisinfeksjon) og FIP (Felin Infeksiøs Peritonitt).

For å gi en optimal beskyttelse må katten grunnvaksineres som kattunge, og deretter få årlige revaksineringer.

Som grunnvaksinering gis den samme vaksinen to ganger med 4 ukers mellomrom ved 8 og 12 uker.

Den årlige revaksineringen gis ett år etter siste grunnvaksine. Vi sender ut påminnelse noen uker før det er tid for den årlige vaksinen. Den årlige vaksineringen er, i tillegg til selve vaksinen, en mulighet for å få en helsesjekk på katten. Hos oss får alltid katten en grundig generell undersøkelse før vi vaksinerer, hvor vi blant annet lytter på hjertet og lungene, og sjekker tennene.

For katter som skal reise til utlandet (unntatt Sverige) må man dessuten vaksineres mot rabies.